คำถามที่พบบ่อย

ลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับอัตโนมัติ

 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of System Administrator
ลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับอัตโนมัติ
by System Administrator - Wednesday, 7 April 2021, 4:39 PM
 

หากท่านดูใน Junk mail (จดหมายขยะ) แล้วไม่พบ อาจเนื่องจาก e-mail ของท่านมีการตั้งระบบความปลอดภัยสูง ทำให้ e-mail ตอบกลับรับอัตโนมัติถูกตีกลับมายังผู้ดูแลระบบ ทางผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบและยืนยันการลงทะเบียนและส่งเมลล์แจ้งท่านภายใน 24 ชั่วโมง หรือท่านสามารถแจ้งที่ edu.opengrant@gmail.com หรือ โทร. 096-693-6155