คำถามที่พบบ่อย

การแก้ไขเมื่อเปิดโปรแกรมบทเรียนการติดตามประเมินผลฯ แล้วขึ้นไฟล์ swf. ให้ดาว์นโหลด

 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of System Administrator
การแก้ไขเมื่อเปิดโปรแกรมบทเรียนการติดตามประเมินผลฯ แล้วขึ้นไฟล์ swf. ให้ดาว์นโหลด
by System Administrator - Monday, 8 June 2020, 3:19 PM
 

การเปิดใช้งานชุดการเรียนรู้การติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ฯ


        1. ในกรณีที่ท่านใช้เว็บบราว์นเซอร์ Internet Explorer เมื่อท่านได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player แล้ว ให้ท่านคลิกที่รูปชุดการเรียนรู้ในหน้าหลัก โปรแกรมบทเรียนก็จะปรากฏ 
      
      2. ในกรณีที่ท่านใช้เว็บบราว์นเซอร์ Mozilla Firefox เมื่อท่านได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe  Flash Player แล้ว ให้ท่านคลิกที่รูปชุดการเรียนรู้ในหน้าหลัก จะปรากฏข้อความดังรูป ให้ท่านคลิกที่ข้อความ Activate Adobe Flash. และคลิก Allow and Remember ตามลำดับ 
 

 


  3. หลีกเลี่ยง การเปิดชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองการติดตามประเมินผลฯ ด้วยเว็บบราว์นเซอร์ Chrome