คำถามที่พบบ่อย

ใช้งานบทเรียนที่เป็นไฟล์ swf. ไม่ได้

 
This is a question and answer forum. In order to see other responses to these questions, you must first post your answer
Picture of System Administrator
ใช้งานบทเรียนที่เป็นไฟล์ swf. ไม่ได้
by System Administrator - Wednesday, 30 August 2017, 2:46 PM
 

  • หากท่านใช้ Crome Web Browser แล้วไม่สามารถเปิดใช้งานไฟล์ swf. ได้ ลองปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้
วิธีที่ 1  อนุญาตให้ไซต์เล่นวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเกม Flash 

      1. เมื่อเข้าชมหน้าเว็บที่คุณเชื่อถือซึ่งมีเนื้อหา Flash ให้คลิกเพื่อเปิดใช้ Adobe Flash Player

      2. ยืนยันโดยคลิกอนุญาต

วิธีที่ 2 เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของ Flash

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่ด้านขวาบน คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
  3. ที่ด้านล่าง คลิก ขั้นสูง
  4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
  5. คลิก Flash
  6. เปิดอนุญาตให้ไซต์เรียกใช้ Flash
  7. ปิด ถามก่อน